Aanmelden als vrijwilliger

Tijdens het voorgaande seizoen is s.v. AWC begonnen met het inzetten van vrijwilligers in het kader van “iedereen draagt een steentje bij”. Verschillende vrijwilligers zijn in dat seizoen daartoe ingezet, cq  hebben aangegeven daarvoor ingezet te willen worden. Er zijn taken die direct met het voetbal te maken hebben, zoals trainer, scheidsrechter of leider. En er zijn taken die rondom het voetbalspel noodzakelijk zijn, Lees hier verder.zoals hulp in het clubhuis, wedstrijdcoördinatie, terreinmeester, kassabezetting tijdens dagen dat AWC thuis speelt, toezicht in het jeugdhonk op de zaterdagmorgen, hulp bij het schoonhouden van de accommodatie (op maandag en vrijdag), organiseren van evenementen (zoals jeugdkamp, jeugdtoernooi, sinterklaasfeest, kerstbingo etc), maken van foto’s, up-to date houden van de website, communicatie (twitter, facebook en instagram), toezicht/handhaven rookverbod, lid van de FairPlay commissie etc. Zoals men ziet is het een veelvoud aan taken en ik kan me voorstellen dat de ervaring met deze taken ontbreekt. Organisatorisch is het zo dat het uitvoeren van taken onder de verantwoording valt van de voorzitters van de diverse commissies en zij hebben de taak vrijwilligers te begeleiden cq op te leiden, zodat je er niet alleen voor staat. Met de hiervoor genoemde taken taken is het wellicht makkelijker een keuze te maken. Interesse in een taak? stuur dan een mail aan vrijwilligers@awcwijchen.nl en in een persoonlijk gesprek gaan we de details bespreken.