Algemene Ledenvergadering op 28 september: lees hier de agenda

Agenda Algemene Ledenvergadering s.v. A.W.C.

Datum:            28-09-2020

Plaats:            clubhuis s.v. AWC

Aanvang:        19.30 uur                                Reserve (2e vergadering): 20.00 uur *

 1. Opening en verwelkoming door de (vice)voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Ingekomen stukken / alg. mededelingen
 4. Vaststellen notulen ALV 21-10-2019 ***
 5. Presentatie Voetbalplan_2020-2023 (Piet Hubers)
 6. Presentatie duurzaamheidsinitiatieven (De Groene Club)
 7. Goedkeuring voor investeringsaanvraag duurzaamheidsinitiatieven,  middels een lening van € 150.000
 • Ter vergadering: rentepercentage, looptijd en terugverdientijd
 1. Jaarverslag secretaris
 2. Jaarrekening 2019-2020
 3. Begroting 2020-2021
 4. Verslag van de kascommissie
 5. Verkiezing kascommissie voor 2 jaar
 • Willem van Deelen aftredend; Eef Evers nog 1 jaar
 1. Vaststellen contributie 2020-2021
 • Verhoging van 2,7 %, zijnde inflatie afgelopen jaar
 1. Goedkeuring opstalovereenkomst Gemeente Wijchen***
 2. Verkiezing Algemeen Bestuur
 • Tussentijds aftredend en herkiesbaar: Martijn Verharen (AZ), Tim Giesbers (VrZ) en Guus van Schijndel(VZ)**
 1. Rondvraag
 2. Sluiting

* Bij niet voldoende statutair aanwezige stemgerechtigde aanwezigen, zal een tweede vergadering worden gehouden op dezelfde datum en plaats.

** Tegenkandidaten kunnen zich melden tot uiterlijk 48 uur voor aanvang van de 1e vergadering, ondersteund door minimaal 5 stemgerechtigde leden.

*** de stukken liggen een half uur voor aanvang van de ALV ter inzage.

In verband met de strenge Coronamaatregelen verzoeken wij jullie om jezelf bij binnenkomst aan de voorschriften te houden en je te registreren. De registratie wordt bij mogelijk bron-en contactonderzoek ingezet en maximaal 14 dagen bewaard, waarna de gegevens worden vernietigd.

Wijchen, 28 september 2020

Bestuur s.v. A.W.C.

SponsorVisie Responsive iframe Example