Algemene vergadering sv AWC

Algemene Vergadering sv AWC

Agenda Algemene Ledenvergadering s.v. A.W.C.
Datum: 08-05-2023
Plaats: clubhuis s.v. AWC
Aanvang: 19.30 uur
Reserve (2e vergadering): 20.00 uur *

 1. Opening en verwelkoming door de (vice)voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Ingekomen stukken/alg. mededelingen
 4. Vaststellen notulen dd 14-11-2022
 5. Vasstellen contributie 2023-2024
 6. Vasstellen begroting 2023-2024.
 7. Update Wijchert 2.0.
 8. Update vrijwilligersbeleid
 9. Rondvraag
 10. Sluiting
 • Bij niet voldoende statutair aanwezige stemgerechtigde aanwezigen, zal een tweede vergadering worden gehouden op dezelfde datum en plaats.
 • Wijchen, 20 april 2023
  Bestuur s.v. A.W.C

SponsorVisie Responsive iframe Example