Algemene Vergadering (ALV)

Algemene Vergadering (ALV)

Datum: maandag 30 mei 2022

Tijdstip:
* Eerste vergadering: 19.30 uur
Bij onvoldoende statutair stemgerechtigde aanwezigen, zal een tweede vergadering worden gehouden op dezelfde datum en plaats.
* Tweede vergadering: 20.00 uur

Locatie: Kantine sv AWC

Agenda:

  1. Opening en verwelkoming door de vice-voorzitter.
  2. Vaststellen agenda.
  3. Ingekomen stukken/algemene mededelingen.
  4. Vaststellen notulen ledenvergadering d.d. 08-11-2021.
  5. Vaststellen contributie 2022-2023.
  6. Vaststellen begroting 2022-2023.
  7. Rondvraag.
  8. Sluiting.

SponsorVisie Responsive iframe Example