Algemene Vergadering (ALV)

Algemene Vergadering (ALV)

Datum: maandag 08-05-2023

Tijdstip:
* Eerste vergadering: 19.30 uur
Bij onvoldoende statutair stemgerechtigde aanwezigen, zal een tweede vergadering worden gehouden op dezelfde datum en plaats.
* Tweede vergadering: 20.00 uur

Agenda Algemene Ledenvergadering s.v. A.W.C.

Datum:     08-05-2023

Plaats:      clubhuis s.v. AWC

Aanvang:  19.30 uur

Reserve (2e vergadering): 20.00 uur *

  1. Opening en verwelkoming door de (vice)voorzitter
  • Vaststellen agenda
  • Ingekomen stukken/alg. mededelingen
  • Vaststellen notulen dd 14-11-2022
  • Vasstellen contributie 2023-2024
  • Vasstellen begroting 2023-2024.
  • Update Wijchert 2.0.
  • Update vrijwilligersbeleid
  • Rondvraag
  1. Sluiting

* Bij niet voldoende statutair aanwezige stemgerechtigde aanwezigen, zal een tweede vergadering worden gehouden op dezelfde datum en plaats.

Wijchen, 20  april 2023

Bestuur s.v. A.W.C.

Locatie: clubhuis sv AWC

SponsorVisie Responsive iframe Example