Ledenadministratie

De verantwoordelijkheid van de ledenadministratie ligt op dit moment tijdelijk bij secretaris Fred Thannhauser, die wordt ondersteund door Réanna Stegeman (ledenadministratie@svawc.nl). Bij hen kun je terecht om:
– (spelend) lid te worden van AWC;
– donateur te worden van AWC;
– je lidmaatschap op te zeggen;
– informatie over contributie te krijgen;
– persoonsgegevens te veranderen.

De penningmeester (penningmeester@svawc.nl) gaat over het betalen van de contributie. De contributie is als volgt opgebouwd:

CategorieContributieTotaal met borg
Mini-pupil€ 77,30€ 95,00
Pupil€ 128,80€ 157,00
Junior€ 144,29€ 176,00
Senior€ 180,30€ 220,00
Recreant zaterdag€ 67,00€ 82,00
Zaalvoetballer€ 164,80€ 164,80
Donateur€ 56,70€ 56,70
Donateur 65+€ 36,10€ 36,10

De genoemde borgstelling is bepaald in op de algemene ledenvergadering van 12 juni 2017. Dit houdt in dat er 22 procent bovenop de contributie komt, die later in het seizoen terugverdiend kan worden. Kaderleden krijgen 20 procent deze borgstelling sowieso terug, voor niet-kaderleden geldt dat zij dit gedeelte kunnen terugkrijgen bij het uitvoeren van clubtaken in een seizoen.

Hiernaast moeten leden van grote verenigingen met buitensportactiviteiten (waarvan AWC er een is) 18,25 euro per jaar betalen als onderdeel van het gemeentelijke Renovatieplan Buitensport Accommodaties (RSA). Leden van de senioren- of jeugdselectie betalen 10 euro extra, net als nieuwe leden. Wanneer je lid wordt bij AWC vanaf een andere club betaal je nog 15 euro voor de overschrijving.