Laden Evenementen

« Alle Evenementen

 • Dit evenement is voorbij.

Algemene Leden Vergadering

november 13 @ 19:30 22:00

Reserve tweede vergadering: 20:00.

Het is tijd voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV). We hebben onder andere 4 nieuwe kandidaat bestuursleden, dus kom en breng je stem uit!

Agenda

De agenda voor de ALV is op 30 oktober 2023 vastgesteld door het bestuur:

 1. Opening en verwelkoming door de vice voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Ingekomen stukken/algemene mededelingen
 4. Vaststellen notulen d.d. mei 8-5-2023***
 5. Verkiezing algemeen bestuur **

  Voorzitter: vacature
  Kandidaat door het bestuur: Guido Ronnes

  Penningmeester: aftredend Jos Giesbers (niet herkiesbaar)
  Kandidaat door het bestuur: Xander Notté

  Communicatie: vacature
  Kandidaat door het bestuur: Joost de Valk

  Accommodatiezaken: aftredend Martijn Verharen (niet herkiesbaar)
  Vacature

  Voetbalzaken: aftredend Guus van Schijndel (herkiesbaar)

  Vrijwilligerszaken vacature
  Kandidaat door het bestuur: Hans Velvis

  Er dient schriftelijk gestemd te worden (ook bij geen tegenkandidaat)
 6. Benoemen verkiezingscommissie (2 leden + één reserve lid)
 7. Presentatie jaarverslag 2022/2023 door secretaris
 8. Presentatie jaarrekening 2022-2023 door penningmeester
 9. Verslag van de kascommissie en décharge
 10. Verkiezing kascommissie

  Commissielid: aftredend Eef Evers (niet herkiesbaar)
  Vacature
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

* Bij niet voldoende statutair aanwezige stemgerechtigde aanwezigen wordt een tweede vergadering gehouden op dezelfde datum en plaats.

** Tegenkandidaten kunnen zich melden bij het secretariaat tot uiterlijk 48 uur voor aanvang van de eerste vergadering, ondersteund door geldige handtekeningen van minimaal vijf stemgerechtigde leden.

*** de notulen liggen een half uur voor aanvang van de ALV uitgeprint ter inzage.

Gratis

AWC

De Wijchert 1
Wijchen, Gelderland 6603 AH Nederland
0246412816