Algemene Ledenvergadering verplaatst van 10 december naar 4 februari 2019

Beste leden,

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving heeft het Algemeen Bestuur besloten de extra Algemene Ledenvergadering te verzetten van 10 december 2018 naar 4 februari 2019, zelfde tijd en locatie.

De reden hiervoor is dat een grondige analyse van de onverwachte verschillen in de jaarrekening 2017-2018 heeft geleid tot acties, waarvan niet alle effecten vóór 10 december 2018 duidelijk zullen zijn.

Gecombineerd met het feit dat het strategisch beleidsplan, inclusief meerjarenraming, hieraan gekoppeld is, heeft het Bestuur tot deze maatregel besloten. Op 4 februari 2019 kunnen de correcte cijfers gepresenteerd worden, zowel in de jaarrekening 2017-2018 als de begroting voor 2018-2019 en de meerjarenraming.

Tevens is er op dezelfde bijeenkomst gelegenheid het strategisch beleidsplan inhoudelijk te bespreken.

Wij vragen jullie om begrip en nodigen jullie ter zijner tijd, met de agenda, uit voor de extra ALV op 4 februari 2019.

Namens het Algemeen Bestuur,
F. Thannhauser
Algemeen secretaris