Piet Hubers gaat aan de slag met interne scouting AWC

In het AWC voetbalplan staat prominent beschreven dat A.W.C zich ten doel stelt dat selectieteams vooral bestaan uit zelf opgeleide spelers. Dat is een prima streven maar dat vraagt ook om gedegen beleid.

Door middel van diverse speerpunten uit het Voetbalplan wordt daar al op vele punten invulling aan gegeven. Wat tot op heden nog niet echt is gerealiseerd is de interne scouting. Dit is nodig om te inventariseren wie de potentiele kandidaten zijn voor deze selectie teams voor nu en voor in de toekomst.

Vanaf heden zal Piet Hubers deze taak op zich gaan nemen, in samenwerking met Manager Voetbal Frans Paymans. Piet is geen onbekende bij A.W.C. Hij is een van de samenstellers van het huidige Voetbalplan en weet dus wat er gevraagd wordt.

De prioriteit bij de interne scouting ligt bij de selectiegroepen onder 13 tot en met de senioren. Binnenkort zal Piet zijn aanpak presenteren aan de TC en het Groen Witte Hart, aangevuld met de selectietrainers vanaf onder 13.

SponsorVisie Responsive iframe Example