Voorzitter

Voorzitter

Sinds het vertrek van Jan Dijkmans is het bestuur van sv AWC op zoek naar een nieuwe voorzitter voor de vereniging. Hiervoor is een profielschets opgesteld. Van een voorzitter wordt verwacht dat hij of zij:

  • leiding geeft aan het bestuur;
  • de vergaderingen van het bestuur en de algemene ledenvergaderingen laat uitschrijven;
  • samen met de secretaris de agenda van bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen opstellen;
  • bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen voorzit;
  • besluiten uit de vergaderingen laat uitvoeren;
  • contacten onderhoudt met vrijwilligers en commissies;
  • de club in- en extern vertegenwoordigt;
  • externe ontwikkelingen volgt;
  • een visie heeft op de toekomst van de vereniging.

Een keer per maand is er een bestuursvergadering. De bestuursleden wonen op toerbeurt interne en externe bijeenkomsten en evenementen bij. Al met al moet je denken aan een tijdsinvestering van gemiddeld 5 tot 10 uur per week.

Interesse of behoefte aan meer informatie? Neem dan contact op met onze secretaris Fred Thannhauser. Je kunt hem mailen op secretaris@svawc.nl of bellen op het nummer 06-18764875.

SponsorVisie Responsive iframe Example