ALV verkiest nieuwe bestuursleden AWC

Op de druk bezochte Algemene Leden Vergadering van AWC op 13 november 2023 zijn door de vergadering 4 nieuwe bestuursleden verkozen. Onder deze 4 nieuwe bestuursleden een nieuwe voorzitter: Guido Ronnes. Daarnaast:

  • een nieuwe penningmeester, Xander Notté;
  • een nieuw bestuurslid vrijwilligerszaken, Hans Velvis;
  • en een nieuw bestuurslid communicatie, Joost de Valk.

Daarmee is het bestuur van AWC weer bijna op volle sterkte met maar liefst 8 leden. Er is nog slechts 1 vacature, voor een bestuurslid accomodatiezaken.

Op de vergadering werden verder het jaarverslag besproken, en de jaarrekening van 2023. In het jaarverslag kwam onder meer de sportieve prestaties van de diverse teams voorbij, de oude én nieuwe sponsoren en alle activiteiten die georganiseerd zijn. De (afscheidnemend) penningmeester Jos Giesbers presenteerde de jaarrekening, en zei “de huidige en de nieuwe penningmeester kunnen eigenlijk alleen maar blij zijn met deze cijfers”.

Het bestuur van AWC sinds de vergadering (Xander Notté was helaas door privé omstandigheden afwezig)

SponsorVisie Responsive iframe Example