Vrijwilligers

Ons vrijwilligersbeleid

Zonder vrijwilligers kunnen geen wedstrijden worden gespeeld en zouden er geen activiteiten zijn buiten het voetballen om. Gelukkig kent sv AWC een grote groep vrijwilligers die zich vast aan de club heeft verbonden. Dat zijn onze kaderleden. Zij doen het hele seizoen wekelijks vaste werkzaamheden voor de club. Elk kaderlid valt onder de verantwoordelijkheid van een commissie. De groep kaderleden is echter aan het “vergrijzen” en dat betekent dat we altijd nieuwe vrijwilligers kunnen gebruiken.

Ook jij kunt een steentje bijdragen
Kijk hieronder naar voorbeelden van taken die gedurende het seizoen nodig zijn om onze vereniging draaiende te houden.

Bij en door de senioren:
(club)scheidsrechter, trainer, hulp bij evenementen of het jeugdtoernooi, hulp bij de commissie communicatie, bardienst, schoonmaak, onderhoud accommodatie, bemensing wedstrijdsecretariaat (op zondag).

Bij en door de junioren (JO14, JO15, JO17 en JO19)
(assistent-)trainer, (club)scheidsrechter, hulp bij evenementen of het jeugdtoernooi, bemensing wedstrijdsecretariaat (op zaterdag), hulp bij de commissie communicatie, bardienst.

Bij en door (ouders van) pupillen: (JO7, JO9, JO11, JO13)
Opvang jeugdhonk, bardienst, schoonmaak, (assistent) mini’s, hulp bij evenementen of het jeugdtoernooi, bemensing wedstrijdsecretariaat, bardienst, hulp bij de commissie communicatie.

Doelstelling

Betrokken leden zijn erg belangrijk voor het voortbestaan van de club. Want met een ledenbestand van ruim 1.000 leden, heeft sv AWC veel kennis en/of interesses in huis. En die benutten we graag om ons als club te blijven verbeteren. Om deze reden werkt Sv AWC met een borgstelling. Hiermee proberen we (ouders van) leden te stimuleren een steentje bij te dragen aan de vele taken die de commissies uitvoeren. Op deze manier leren zij de club ook op een andere manier kennen en kunnen wij leren van onze leden.

Kaderkorting

Kaderkorting is voor die personen die zelf voetballen en wekelijks een vrijwilligersfunctie vervullen bij sv AWC. Deze korting bedraagt een vast bedrag en wordt in mindering op de contributie gebracht. Per team kunnen maximaal drie personen deze kaderkorting ontvangen. Indien er meer kaderleden binnen één team voetballen, dan hebben deze recht op de vrijwilligerskorting. Daarnaast krijgen kaderleden een consumptiekaart (max. 5 per team). Als er iemand bij zit die al kaderkorting krijgt vanuit een andere functie, dan telt deze niet mee.  

Vrijwilligerskorting: verdien de borgstelling terug

Ieder lid betaalt een borgstelling van 20 procent op de bestaande contributie. Kaderleden en donateurs uitgezonderd. Middels het uitvoeren van minimaal vier clubtaken (totaal zestien uur) kan men 18 procent daarvan “terugverdienen”. Iedere taak staat dus voor 4,5 procent teruggave. Op deze wijze draagt men een steentje bij en worden de huidige kaderleden ondersteunt en daarmee ook de commissies met hun vaste werkzaamheden.

NB Daarnaast zijn er taken ten behoeve van een bepaald team, zoals het rijden naar uitwedstrijden, het wassen van teamkleding en het vlaggen bij wedstrijden. Deze zaken vallen onder teamtaken en niet onder clubtaken. Hiervoor krijg je dus geen restitutie van de borgstelling.

Vrijwilligersavond

Om al onze vrijwilligers extra te bedanken, sluiten wij ieder seizoen af met een gezellige vrijwilligersavond in de kantine. En deze avond staan zij niet zelf achter de bar, maar worden de biertjes door de spelers van AWC 1 getapt!

VOG

Van iedereen die zich aanmeldt als vrijwilliger en in die functie met jeugd komt te werken, vraagt AWC een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan. Krijgt deze vrijwilliger deze niet, dan kan diegene ook niet deze functie uitoefenen. Meer informatie over het VOG en hoe we die voor je aanvragen vind je hier.

Heb je nog vragen? Of wil je je aanmelden als vrijwilliger? Stuur dan een mail naar vrijwilligers@svawc.nl.

SponsorVisie Responsive iframe Example