Fairplay

Fairplay

Wat doen we?
Fairplay bevordert sportief gedrag op en rond de sportvelden, in het belang van de voetbalsport en iedereen die daarbij betrokken is. Het is erop gericht om gedrag, wat niet op en rond de velden thuishoort, te voorkomen en zo nodig te bestrijden. AWC volgt hierin de reglementen en regels van de KNVB.

Download hier het Fair Play protocol

Download hier het pestprotocol

Alle leden van AWC onderschrijven, respecteren en dragen de volgende gedragsregels uit:

  1. Iedereen is welkom bij AWC;
  2. Wij zorgen voor een positieve sfeer en een sportief klimaat;
  3. Wij behandelen elkaar, de scheidsrechter en de bezoekers met respect;
  4. Wij laten de kinderen hun spel spelen;
  5. Wij spreken elkaar aan op verkeerd gedrag;
  6. Wij vloeken, schelden en pesten niet;
  7. Wanneer er problemen zijn maken, melden we dat via dit formulier;
  8. Wij gaan zorgvuldig om met onze accommodatie en materialen;
  9. Wij discrimineren niet;
  10. Wij zijn in gedrag een voorbeeld voor anderen, geweld is uit den boze.

Van vrijwilligers die met jeugdspelers werken vragen wij een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). We verwachten dat zij geen grensoverschrijdend gedrag vertonen en zich houden aan de gedragscode, zoals opgesteld door NOC*NSF. Klik op deze link om deze gedragsregels te lezen.

De belangrijkste taak van de Fairplaycommissie is het bevorderen en bewaken van een goed en sportief verenigingsklimaat, waarin elk lid zich thuisvoelt en waar de sport op correcte wijze wordt beoefend.

Wie zijn we?

Harrie Jansen:          voorzitter
Frans Derks:             lid
Gerhard Coenders:   lid namens bestuur
Fred Thannhauser:   lid namens bestuur

Vertrouwenscontactpersoon

Vertrouwelijke meldingen kunnen worden gedaan via vcp@svawc.nl t.a.v. Jan Elsenberg.

De leden zijn bij voorkeur een afvaardiging vanuit jeugdleden, senioren, ouders en kaderleden. De Fairplaycommissie is bevoegd om onderzoek te verrichten naar misdragingen. Wanneer mensen worden verzocht om voor deze commissie te verschijnen, zijn zij hiertoe verplicht.

Contact
– E-mail: fairplay@svawc.nl
– Telefoon: 06-12068215 (Harrie Jansen)

SponsorVisie Responsive iframe Example