Fair play

Wat doen we?
De Fair play is het bevorderen van sportief gedrag op en rond de sportvelden, in het belang van de voetbalsport en iedereen die daarbij betrokken is. Fair play is erop gericht om gedrag wat niet op en rond de velden thuis hoort te voorkomen en zo nodig te bestrijden. AWC ondersteunt in alles op dit gebied de reglementen en regels van de KNVB.

Van vrijwilligers die met jeugdspelers werken vragen wij een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). We verwachten van onze vrijwilligers dat zij geen grensoverschrijdend gedrag vertonen. Onze vrijwilligers dienen zich te houden aan de gedragscode, zoals opgesteld door NOC*NSF. Klik op deze link om deze gedragsregels te lezen.

Daarbij is het gewenst dat alle leden van AWC de volgende gedragsregels onderschrijven, respecteren en uitdragen:

  1. Iedereen is welkom bij AWC;
  2. Wij zorgen voor een positieve sfeer en een sportief klimaat;
  3. Wij behandelen elkaar, de scheidsrechter en de bezoekers met respect;
  4. Wij laten de kinderen hun spel spelen;
  5. Wij spreken elkaar aan op verkeerd gedrag;
  6. Wij vloeken, schelden en pesten niet;
  7. Als er problemen zijn maken we er melding van;
  8. Wij gaan zorgvuldig om met onze accommodatie en materialen;
  9. Wij discrimineren niet;
  10. Wij zijn in gedrag een voorbeeld voor anderen, geweld is uit den boze.

De belangrijkste taak van de Fair playcommissie is het bevorderen en bewaken van een goed en sportief verenigingsklimaat, waarin elk lid zich thuis voelt en waar de sport op correcte wijze wordt beoefend.

Wie zijn we?
Harrie Jansen (voorzitter)
Frans Derks
Tim Giesbers

De Fair playcommissie bestaat uit drie leden, waarvan één voorzitter (Harrie Jansen), waarbij we nog op zoek zijn naar geschikte leden.

De leden zijn bij voorkeur een afvaardiging vanuit jeugdleden, senioren, ouders en kaderleden. De Fair Playcommissie is bevoegd om onderzoek te verrichten naar misdragingen. Wanneer verzocht zijn mensen dan ook verplicht om voor deze commissie te verschijnen.

Contact
– E-mail: fairplay@svawc.nl
– Telefoon: 06-12068215 (Harrie Jansen)

SponsorVisie Responsive iframe Example