Voetbalacademie

Waarom een Voetbalacademie? 
Het is van groot belang voor AWC om een juist sport- en prestatieklimaat te creëren binnen de gehele jeugdafdeling. Dit is een essentiële voorwaarde om jeugdspelers op te leiden richting de eigen seniorenselecties. Doelstelling van de gehele technische organisatie bij de jeugd is een stabiele doorgroei van jeugdspelers tot aan de senioren. Met stabiel bedoelen wij: aandacht voor iedere speler, ontwikkeling binnen de grenzen van de mogelijkheden van de speler met oog voor talent, maar zeker ook plezier en groepsgevoel. Daarvoor is het van belang om een juist sportklimaat te creëren binnen de jeugdafdeling. Een van de middelen om dat te bereiken is de AWC Modderkolk Voetbalacademie.

Op dit moment plukt AWC nog steeds de vruchten van de eerste voetbalacademie die zo’n zeven jaar geleden startte. Bij het begin van de Voetbalacademie had AWC voor het eerst in de geschiedenis vijf JO19-teams (A-team in de oude terminologie). Het jaar ervoor kon AWC met veel moeite twee teams op de been brengen en was er van een selectie nauwelijks sprake omdat er niets te selecteren viel. De spelers die dat jaar in de JO19 speelden kwamen van de eerste lichting van de toenmalige voetbalacademie. Het is dus gebleken dat een goede opleiding leidt tot meer kinderen die blijven voetballen. Kinderen en ouders beleven meer plezier aan het voetbalspelletje en blijven dat dan ook langer doen. En door deze bredere basis wordt het niveau van de betere spelers ook hoger.

Wat is de opzet?
Het platform van de Voetbalacademie biedt de gelegenheid om vrijwillige trainers/ouders van AWC meer met elkaar in contact te laten komen en om de kwaliteit van hun trainingen een positieve impuls te geven. Want trainers/coaches maken spelers/speelsters beter. Hierdoor worden teams beter en uiteindelijk wordt heel AWC hierdoor een betere club. De Voetbalacademie wordt aangestuurd door de Manager Voetbal Björn van de Groes. Samen met de technisch coördinatoren en de werkgroep Voetbalacademie wordt dit organisatorisch en technisch inhoudelijk vorm gegeven.

De activiteiten van de Voetbalacademie worden zoveel als mogelijk geïntegreerd in de reguliere opleiding van AWC. Veld 3 zal doordeweeks beschikbaar komen en wordt dan een veld speciaal voor de Voetbalacademie. De aanpak zal geschieden per leeftijdslaag, waarbij trainers en spelers bijeen komen om ervoor te zorgen dat iedereen vooruit kan gaan.

Tijdens de sessies van de Voetbalacademie zullen de technisch coördinatoren de trainingen voorbereiden. Aan het begin van de sessie worden de oefeningen uitgelegd en wordt aangegeven waar je als trainer op moet letten qua coaching om meer uit een oefening/training te halen. Daarna ga je als ouder dit in de praktijk op het veld toepassen als trainer. De coördinatoren houden toezicht en geven advies. De sessie wordt afgesloten met een groepsevaluatie.

Innovatie
Innovatief en onderscheidend zijn de kernbegrippen van de nieuwe AWC Voetbalacademie. Naast het opleiden van ouders als trainer zullen we de volgende activiteiten vorm gaan geven:

  • overige trainers (vrijwilligers/ouders die trainen) kunnen vanuit de voetbalacademie stage lopen bij de selectietrainers in hun leeftijdsgroep;
  • onder de kapstok van de voetbalacademie worden in de reguliere opleiding assistent-coaches aangesteld bij de selectieteams in de diverse leeftijdslagen. Indien wenselijk kunnen deze assistent-coaches een trainersopleiding volgen bij de KNVB;
  • onder de kapstok van de voetbalacademie kunnen looptrainers, hersteltrainers, linietrainers en overige specialisten worden toegevoegd aan de coachstaf van de reguliere jeugdopleiding;
  • videoanalyse en spelervolgsysteem (Dashtag en Dotcomsport);
  • voetbalfitness voor vrouwen en meisjes;
  • instuiven voor werving nieuwe leden (ook bijvoorbeeld voor mini-F), vriendjes- of vriendinnendagen, etc.

Sponsoring
Voor een Voetbalacademie met de invulling en uitstraling die voor ogen is, is financiële ondersteuning onontbeerlijk. Wij zijn daarom blij dat we een hoofdsponsor (Modderkolk), een tweetal subsponsoren (KW Automotive en Yoast) en een aantal “Vrienden van de AWC Modderkolk Voetbalacademie” enthousiast hebben kunnen maken. Hopelijk komen daar nog meer sponsoren bij, zodat er nog meer bereikt kan worden.

Werkgroep
De activiteiten van de Voetbalacademie worden ondersteund door de werkgroep Voetbalacademie, met als voorzitter Ed Smits. Hiervoor wordt nog gezocht naar nieuwe commissieleden. Heb je vragen of opmerkingen? Spreek ons dan aan op ons sportpark of stuur een mail naar voetbalacademie@svawc.nl. Ook wanneer je de VA wil ondersteunen, kun je naar dit adres mailen.

SponsorVisie Responsive iframe Example