De Gedrag- en huisregels van AWC

 1. Iedereen is welkom bij AWC.
 2. Wij laten alle spelers en speelsters hun spel spelen.
 3. Wij spreken elkaar aan op verkeerd gedrag.
 4. Wij zorgen voor een positieve sfeer en een sportief klimaat: We doen het samen!
 5. Wij behandelen elkaar, de arbitrage en de bezoekers met respect.
 6. Wij zijn in gedrag een voorbeeld voor anderen, geweld is uit den boze.
 7. Wij vloeken, schelden, pesten en discrimineren niet.
 8. Wij gaan zorgvuldig om met onze accommodatie en de materialen.
 9. Als er problemen zijn maken we daar melding van.
 10. Wij houden ons aan de Nederlandse wetgeving, de regels van de KNVB en de huisregels op dit sportpark.

Huisregels voor de bezoekers van Sportpark De Wychert

Op ons sportpark gelden de volgende huisregels:

Algemeen

1. Bij entree van het sportpark stem je in met deze huisregels;
2. Bij entree van het sportpark ga je akkoord met fouillering;
3. Alle aanwijzingen van veiligheidsmedewerkers van AWC dienen direct opgevolgd te worden;
4. AWC is niet aansprakelijk voor schade dan wel diefstal van eigendommen van bezoekers. Ook is de organisatie niet aansprakelijk voor ontstaan van lichamelijk letsel ten gevolge van het bezoek aan het sportpark De Wychert.

Het is verboden om:

 1. Voorwerpen waarmee de orde verstoord kan worden mee het sportpark op te nemen, dit geldt ook voor alcoholhoudende dranken en drugs.
 2. Vuurwerk mee het sportpark op te nemen en/of daar af te steken.
 3. Je schuldig te maken aan strafbare feiten van welke aard ook.
 4. Het sportpark te betreden terwijl je zichtbaar onder invloed verkeert van alcohol en/of drugs.
 5. Het speelveld te betreden (tenzij je aan het spel deelneemt).
 6. Je discriminerend of beledigend uit te laten.

Veiligheidsmedewerkers van AWC mogen altijd personen de toegang tot het sportpark weigeren of van het terrein verwijderen wanneer zij:

 • Een van deze spelregels overtreden.
 • Op een andere manier de orde verstoren.

Als je in het bezit bent van een geldig toegangsbewijs en je wordt verwijderd, kan je toegangsbewijs worden ingenomen zonder terugbetaling van het entreegeld.

Bij overtreding van bovengenoemde regels kan AWC de volgende stappen ondernemen:

1. De overtreder verwijderen van sportpark De Wychert.
2. De overtreder de toegang tot sportpark De Wychert verbieden voor korte of lange duur.
3. Eventuele schade te verhalen op de overtreder.
4. Aangifte te doen bij de politie.

SponsorVisie Responsive iframe Example