AWC trapt Verschilmaker traject af

Op 1 november 2023 trapte AWC een traject af om het vrijwilligersbeleid opnieuw vorm te geven. Deze aftrap deden zij samen met en onder leiding van de Verschilmaker en maar liefst 43 aanwezige leden. De avond begon met Jorick van Veenendaal, van de Verschilmaker, die inzichten deelde over de uitdagingen waarmee voetbalverenigingen (en dus ook AWC) worden geconfronteerd op het gebied van gedrag en vrijwilligerswerk.

Jorick presenteerde de route die AWC samen met haar leden gaat bewandelen. Deze route is bedoeld om concrete oplossingen en beleidsmaatregelen te creëren die ons als vereniging verder zullen brengen. In groepjes is vervolgens gewerkt aan het in kaart brengen van de specifieke uitdagingen op het gebied van gedrag en vrijwilligerswerk. Dit heeft waardevolle inzichten opgeleverd, zoals het aantal uren vrijwilligerswerk dat jaarlijks binnen AWC wordt verricht en hoe we vinden dat we met onze accommodatie en met elkaar omgaan.

De volgende stap in ons proces is het oprichten van twee werkgroepen: een werkgroep voor Gedrag en een werkgroep voor Vrijwilligers. In deze werkgroepen gaan we nadenken over hoe we deze twee essentiële pijlers beleidsmatig gaan invullen en hoe we ze concreet vorm gaan geven. Alle leden worden uitgenodigd om zich aan te melden voor 1 van beide werkgroepen.

Vragen? Of wil je je aanmelden voor 1 van beide werkgroepen? Mail dan naar vrijwilligers@svawc.nl!

SponsorVisie Responsive iframe Example