Opzeggen lidmaatschap

Op deze pagina vind je alle informatie over het opzeggen van je lidmaatschap. 

Hoe zeg je je lidmaatschap op?

Wie aan het einde van het seizoen wil stoppen, dient zijn/haar lidmaatschap vóór 15 mei van het lopende seizoen op te zeggen. Opzegging dient altijd per brief of e-mail (dus altijd schriftelijk!) bij de ledenadministratie te worden gemeld. Alleen opzeggen bij trainers, leiders of andere vrijwilligers wordt niet geaccepteerd of als zodanig verwerkt. De achterliggende reden dat AWC voor de deadline van 15 mei heeft gekozen, heeft te maken met de voorbereidingen die AWC al gemaakt heeft voor het nieuwe voetbalseizoen. Zo worden er afspraken/overeenkomsten, gebaseerd op het aantal leden, gemaakt. Denk verder aan de inschrijvingskosten van teams, de doorbelasting van kosten door de KNVB of het bestellen van spelmaterialen. Na deze datum gaan we er vanuit dat je graag blijft voetballen en houden we hier ook rekening mee bij de indeling van de nieuwe teams.

Dus stuur daarom vóór 15 mei je opzegging per e-mail naar ledenadministratie@svawc.nl of per post naar:
sv AWC
t.a.v. Ledenadministratie
De Wychert 1
6603 AH Wijchen

Voor een goede verwerking vermeld je in je brief of e-mail de volgende zaken: naam, adres, postcode en woonplaats, geboortedatum en het team van het opzeggende lid.

Opzeggen na 15 mei

Het kan natuurlijk gebeuren dat je na 15 mei besluit om het lidmaatschap alsnog te beëindigen. Dan brengen we de volgende kosten in rekening: 

OpzegperiodeTe betalen kosten
15 mei tot en met 30 juni                           €  30,00
1 juli tot en met 31 augustus € 55,00
Elke opzegging na ontvangen contributiefactuur€  80,00
Elke opzegging met aanwijsbare langdurige blessure na 15 mei €  30,00

NB Oók bij gespreide betaling (betalingsregeling) dient het gehele bedrag betaald te worden. Bij niet betalen wordt een financiële blokkade ingesteld waardoor overschrijving naar een andere vereniging onmogelijk wordt.

Zijn er geen uitzonderingen mogelijk?

Het bestuur kan besluiten om de verplichting om de contributie voor het hele seizoen te betalen te laten vervallen. Maar alleen als hier gegronde redenen voor zijn. Denk hierbij aan verhuizing of een zeer ernstige blessure die verder voetballen in het lopende seizoen onmogelijk maakt.

Als het lidmaatschap gedurende het verenigingsjaar tussentijds wordt opgezegd, zal het lidmaatschap pas aan het einde van het verenigingsjaar worden beëindigd. Wel zal het bedrag van de contributie (indien bovenstaande van toepassing) worden verlaagd.

SponsorVisie Responsive iframe Example