Lees hier de nieuwjaarsspeech van onze secretaris

Na een bewogen jaar met in de maatschappij veel onrust in al of niet in gele- oranje hesjes gekleed over de stikstof, klimaatverandering, Brexit, pfas, stakingen in het onderwijs, zorg, boerenprotesten en de bos- en autobranden, waar het letterlijk in brand staat. Lokaal de opening van de Lidl, de discussie rond de bebouwing aan het meer en het aangekondigde vertrek van onze burgervader Hans Verheijen, zijn er ook mooie memorabele momenten te vermelden, zoals de winst bij het songfestival , de F1 naar Nederland, de opmerkelijke WK prestaties van de Oranje leeuwinnen en de handbalvrouwen en de prestaties van de uitzonderlijke talenten Matthieu van der Poel en Max Verstappen, is het relatief rustig gebleven in onze vereniging.

Natuurlijk is het, door privé omstandigheden, opstappen van de voorzitter Jan Dijkmans een grote aderlating geweest. Zijn betrokkenheid en visie op de vereniging was heel inspirerend. De overige bestuursleden hebben evenwel aangegeven in zijn stijl verder te gaan en in ieder geval de vereniging weer financieel gezond te maken, alhoewel deze nog steeds alle aandacht vergt, maar er zijn grote stappen gezet om een positief resultaat te kunnen presteren in de afgelopen najaarsvergadering. Door samen te gaan met Club Collect is de contributie inning voor de vereniging vereenvoudigd. Echter door deze verbintenis zijn er binnen de ledenadministratie nogal wat hiaten zichtbar geworden. Deze zullen, evenals met het daaraan verbonden vrijwilligersbeleid, grondig worden herzien, nu van dat laatste in een evaluatie is gebleken, dat de huidige aanpak niet de nodige soelaas heeft opgeleverd.

De nieuwe kledingsponsor Legea met inbreng van alle leden in een enquête voor het beste model en het nieuwe biermerk Grolsch, met ook speciaal bier op tap, waar in beide gevallen ook lokale ondernemers een rol gaan spelen, hebben een nieuwe impuls aan onze vereniging gegeven.

Dat AWC lokaal en in de regio een belangrijke plaats inneemt , zien we o.a. aan de toename van het aantal businessclubleden, die nu ruim boven de 100 leden telt.

Ook sportief heeft AWC ruimschoots het hoofd boven water kunnen houden. De voetbalacademie heeft een update ondergaan en is door het aantrekken van voldoende sponsoren weer een visitekaartje van onze vereniging. De TC en de voetbalmanagers hebben hun waarde bewezen door nieuwe initiatieven te nemen op samenwerking, betrokkenheid en kwaliteitsimpuls op de trainingen van onze voetballende jeugd- en seniorenleden. Alhoewel het aantal kampioenschappen, zowel bij de jeugd als de senioren, en promoties op een hand te tellen waren, kunnen we toch spreken dat AWC op niveau actief en bij blijft. Onze eerste elftal heeft zich gehandhaafd in de hoofdklasse en de selectie is nagenoeg in tact gebleven om in de rest van het seizoen 2019/20 weer voor minimaal handhaving te gaan. Verheugend is het dat het Technische Groene hart van AWC het Bestuur heeft geadviseerd om wederom een verbintenis van een jaar overeen te komen met onze hoofdtrainer Camiel de Jager. Gezien de positieve geluiden van alle betrokken geledingen heeft het Bestuur daar positief gehoor aan gegeven.

De accommodatie is verbeterd door het nieuwe kunstgrasveld met kurk-infill en een goed geoutilleerd speeltuintje voor onze jongste leden, waar ook onze leden en vrijwilligers zich weer van hun beste kant hebben laten zien.

Het ledenaantal blijft nog net boven de 1000 leden, maar door meer initiatieven richting Kerkenveld en Huurlingsedam is de verwachting dat we weer verder stijgen. Wat betreft het vrouwenvoetbal en recreatief sporten, zoals o.a. 7×7 en walking voetbal, zeker gezien de landelijke ontwikkelingen, is nog veel eer te behalen.

AWC, als familieclub, heeft zich door festiviteiten voor jong en oud in ons clubhuis ook flink geroerd en zal wederom in het nieuwe jaar een goed vervolg krijgen, middels o.a. disco na de wedstrijden van 1, kerstbingo, darten, jeugdkamp en sinterklaasmiddag . De kerstbingo en de Grote Clubactie hebben weer, zeker door de inzet van vel leden en vrijwilligers veel geld voor de vereniging opgebracht.

Verder vooruitkijkend zal het bestuur verder gaan met het zoeken naar een geschikte voorzitter en zal door goede procesbeschrijvingen en taakomschrijvingen het bestuur nog beter laten functioneren, waarbij betrokkenheid, creativiteit en plezier de boventoon zullen gaan voeren om de toekomst van onze vereniging te waarborgen. Uit de ervaringen van de afgelopen jaren , waarin regelmatig de Carnavalsprins en zijn adjudanten uit de gelederen van AWC zin gekomen wellicht de nieuwe burgermeester, zullen de daarbij behorende eigenschappen mensenmens, luisteraar, knopen doorhakker en verbinder kan het toch niet moeilijk om een geschikte voorzitter te vinden.

Op organisatorisch niveau zal de financiële -en ledenadministratie beter op elkaar afgestemd worden. De gesprekken zijn daarover in volle gang.

Fair Play staat dit jaar ook hoog op onze agenda en zijn wij verheugd een VCP- er, in de naam van Frans Derks, te kunnen presenteren. Hij is gevraagd voor deze functie mede door zijn ervaringen van de afgelopen jaren als voorzitter en lid van de Fair Playcommissie. Hij zal het bestuur, via de contactpersoon binnen het Bestuur, informeren en adviseren in geval dat er meldingen zijn gedaan van onacceptabel gedrag in het kader van o.a. discriminatie en seksueel intimiderend gedrag. In de komende tijd zal er op gemeenteniveau ook naar een Vertrouwens Persoon gezocht worden.

Financieel zullen we ook het komende jaar de vinger aan de pols moeten houden.

Voetbaltechnisch verwachten we veel van de samenwerking met de BVO NEC, Modderkolk en onze eigen voetbalacademie. Door deze samenwerkingen komen we steeds meer in de kijker te staan en komen zo steeds dichter bij een gecertificeerde jeugdopleiding.

Het zaterdagvoetbal zal door het Bestuur op de agenda worden gezet, nu de KNVB de regels omtrent weekendvoetbal heeft aangepast om zowel op zondag als op zaterdag uit te kunnen komen in standaardteams.

De Gemeente heeft geld vrij gemaakt om het parkeerterrein dit jaar aan te pakken. Zo wordt een jarenlange doorn in het oog goed gemaakt. Ook zijn we met de gemeente in gesprek over een sportakkoord wat betreft sport en bewegen. Het streven daarbij is o.a. om vitale verenigingen zelfstandig en/of gezamenlijk een maatschappelijke rol te laten vervullen en door samenwerking in te spelen op toekomstige ontwikkelingen. Een sportcultuur om zorgeloos te sporten.

Papier- en oudijzerinzameling komen nu geheel ten goede aan AWC en ook hierbij is de inzet van vrijwilligers bewonderingswaardig.

De werkgroep voor het initiëren van het vrijwilligersbeleid, middels vrijwilligerstekort.nl zal zijn vruchten gaan afwerpen om de leden- en ouderbetrokkenheid in de organisatie van onze verenging te vergroten. Bijvangst is dat de vrijwilligers in kaart worden gebracht en het overzicht verkregen wordt waar nog hulp noodzakelijk/wenselijk is.
Met hulp van onze sponsoren, de Businessclub, een goed functionerende website/nieuwsbrief en inzetten van social media kan AWC de toekomst met vertrouwen tegemoet zien.

Al met al is het bestuur blij deze mooie vereniging te mogen besturen en met medewerking van allen er weer een mooi jaar van te maken.

Rest mij nog de 6 Jubilarissen: Bert Cobussen, Willy Veltmaat, Jos Rossen, Eddy van Haren, Frank Verdonk en Willy Janssen naar voren te roepen om hen te huldigen voor hun 50 jarig lidmaatschap.

iedereen, uit naam van het Bestuur, een mooi 2020 toegewenst met veel voetbalplezier op en rond de velden, Fair Play en een goede gezondheid.

SponsorVisie Responsive iframe Example