Oproep voor bestuursleden Stichting De Groene Grasvelden

De Stichting De Groene Grasvelden onderhoudt voor de aangesloten verenigingen de buitensportaccommodaties in Wijchen. Het betreft de voetbal-, hockey- en korfbalvelden, de atletiekbaan met middenterrein en de tennisbanen. De stichting zoekt bestuursleden die zich willen inzetten om het succes van de stichting voort te zetten en uit te bouwen.

De onderhoudswerkzaamheden worden door gespecialiseerde aannemers uitgevoerd. De dagelijkse coördinatie van is uitbesteed aan gespecialiseerde personen, die verantwoording afleggen aan het bestuur.

Van de bestuursleden wordt verwacht dat zij een hart voor sport hebben. Verder is interesse in en meedenken over het onderhoud en de renovatie van sportvelden een belangrijk aspect. Enige
ervaring met zakelijke bedrijfsvoering en oog voor politiek-maatschappelijke ontwikkelingen is welkom.

Voor een bestuurssamenstelling in balans worden vrouwen en jongeren aangemoedigd zich aan te melden als kandidaat.

Het bestuur bestaat nu uit vier leden. De functies van voorzitter, secretaris en penningmester zijn op dit moment reeds ingevuld. Bestuursvergaderingen worden soms in de avonduren, soms in de
middaguren gehouden, met een frequentie van gemiddeld eens per 6 weken (ca. 8 keer per jaar).

Belangstellenden kunnen informatie verkrijgen bij de voorzitter:
Piet Zwinkels, [email protected] of 06-22239395.

SponsorVisie Responsive iframe Example