Opzeggen lidmaatschap

Op deze pagina vind je alle informatie over het opzeggen van je lidmaatschap. Wanneer kun je deze opzeggen en wat moet je daarvoor doen?

Opzeggen kan alleen schriftelijk, per brief of email
Wie aan het einde van het seizoen wil stoppen, dient zijn/haar lidmaatschap vóór 15 mei van het lopende seizoen op te zeggen. Indien niet tijdig opgezegd, wordt het lidmaatschap automatisch verlengd en de jaarcontributie geïnd. Opzegging dient altijd per brief of e-mail (dus altijd schriftelijk!) bij de ledenadministratie te worden gemeld. Alleen opzeggen bij trainers, leiders of andere vrijwilligers wordt niet geaccepteerd of als zodanig verwerkt. De achterliggende reden dat AWC voor de deadline van 15 mei heeft gekozen, heeft te maken met het indelingsproces van de teams voor het nieuwe seizoen.

Dus stuur je brief naar de ledenadministratie:
s.v. AWC Wijchen
t.a.v. Ledenadministratie
De Wychert 1
6603 AH Wijchen

Of per e-mail naar ledenadministratie@svawc.nl.

Voor een goede verwerking vermeld je in je brief of e-mail de volgende zaken: naam, adres, postcode en woonplaats, geboortedatum en het team van het opzeggende lid.

Tussentijds opzeggen en waarom betalen voor het hele seizoen?
Je betaalt contributie voor een heel seizoen voor het belang van de continuïteit binnen een team. Want als een speler zonder een goede reden zo maar tussendoor zou stoppen, kan een heel team in problemen komen en dat kan natuurlijk niet!

Naast de sportieve kant gaat de vereniging ook financiële verplichtingen aan voor een heel seizoen. Zo worden er afspraken/overeenkomsten, gebaseerd op het aantal leden, gemaakt. Denk verder aan de inschrijvingskosten van teams, de doorbelasting van kosten door de KNVB of het bestellen van spelmaterialen. Daarom wordt het opzeggen van een lidmaatschap tijdens een seizoen niet geaccepteerd!

Ook bij gespreide betaling (betalingsregeling) dient het gehele bedrag betaald te worden. Bij niet betalen wordt een financiële blokkade ingesteld waardoor overschrijving naar een andere vereniging onmogelijk wordt.

Zijn er geen uitzonderingen mogelijk?
Het bestuur kan besluiten om de verplichting om de contributie voor het hele seizoen te betalen te laten vervallen. Maar alleen als hier gegronde redenen voor zijn. Denk hierbij aan verhuizing of een zeer ernstige blessure die verder voetballen in het lopende seizoen onmogelijk maakt.

Als het lidmaatschap gedurende het verenigingsjaar tussentijds wordt opgezegd, zal het lidmaatschap pas aan het einde van het verenigingsjaar worden beëindigd. Wel zal het bedrag van de contributie (indien bovenstaande van toepassing) worden verlaagd.

SponsorVisie Responsive iframe Example