Vrijwilligersbeleid

“Iedereen draagt een steentje bij”.

AWC kent een grote groep vrijwilligers die zich vast aan de club heeft verbonden. Dat zijn onze kaderleden. Zij doen het hele seizoen wekelijks vaste werkzaamheden voor de club waarvoor zij zijn vrijgesteld van contributie. De competitie spelende kaderleden hiervan ontvangen na het seizoen een gedeeltelijke restitutie van hun contributie. Elk kaderlid valt onder de verantwoordelijkheid van een commissie. De groep kaderleden is echter aan het “vergrijzen” en dat betekend dat we inspanningen dienen te verrichten waardoor er nieuwe kaderleden kunnen worden geworven.

Doelstelling

Door het uitvoeren van clubtaken willen we leden cq ouders van jeugdleden kennis laten maken met onze vereniging en hen op die manier prikkelen om zit uiteindelijk structureel in te gaan zetten als kaderlid. s.v. AWC is een mooie club en daar wil je bij betrokken zijn.

Hoe pakken we dat aan?

Met uitzondering van de hiervoor genoemde kaderleden en donateurs komt er voor ieder lid een borgstelling van 22% op de bestaande contributie. Middels het uitvoeren van minimaal 4 clubtaken (totaal 16 uren) kan men 20% daarvan “terugverdienen”. Iedere taak staat dus voor 5% teruggave. Op deze wijze draagt men een steentje bij en worden de huidige kaderleden ondersteunt en daarmee ook de commissies met hun vaste werkzaamheden.

Meer informatie kunt u krijgen bij de vrijwilligerscoördinator. Stuur een mail aan vrijwilligers@awcwijchen.nl