Vrijwilligersbeleid

Iedereen draagt een steentje bij

AWC kent een grote groep vrijwilligers die zich vast aan de club heeft verbonden. Dat zijn onze kaderleden. Zij doen het hele seizoen wekelijks vaste werkzaamheden voor de club waarvoor zij zijn vrijgesteld van contributie. De competitie spelende kaderleden hiervan ontvangen na het seizoen een gedeeltelijke restitutie van hun contributie. Elk kaderlid valt onder de verantwoordelijkheid van een commissie. De groep kaderleden is echter aan het “vergrijzen” en dat betekend dat we inspanningen dienen te verrichten waardoor er nieuwe kaderleden kunnen worden geworven.

Doelstelling
Door het uitvoeren van clubtaken willen we leden of ouders van jeugdleden kennis laten maken met onze vereniging en hen op die manier prikkelen om zich uiteindelijk structureel in te gaan zetten als kaderlid. sv AWC is een mooie club en daar wil je bij betrokken zijn.

Hoe pakken we dat aan?
Met uitzondering van de hiervoor genoemde kaderleden en donateurs komt er voor ieder lid een borgstelling van 20 procent op de bestaande contributie. Middels het uitvoeren van minimaal vier clubtaken (totaal zestien uur) kan men 18 procent daarvan “terugverdienen”. Iedere taak staat dus voor 4,5 procent teruggave. Op deze wijze draagt men een steentje bij en worden de huidige kaderleden ondersteunt en daarmee ook de commissies met hun vaste werkzaamheden.

Van iedereen die zich aanmeldt als vrijwilliger en in die functie met jeugd komt te werken, vraagt AWC een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan. Krijgt deze vrijwilliger deze niet, dan kan diegene ook niet deze functie uitoefenen.

Meer informatie kunt u krijgen bij de commissie vrijwilligerszaken. Stuur een mail aan vrijwilligers@svawc.nl.

SponsorVisie Responsive iframe Example