Jaarverslag seizoen 2022-2023

In dit verslag geeft het bestuur, bij monde van de algemeen secretaris, een overzicht van de meest belangrijke gebeurtenissen van het afgelopen seizoen en een korte vooruitblik op seizoen 2023-2024

Naast hoogtepunten op sportief – en organisatorisch vlak , zijn er ook dieptepunten te betreuren en voor hen die door ziekte of overlijden getroffen zijn, tonen we ons oprechte medeleven in de vorm van een moment van  stilte.

Wij wensen hen veel sterkte bij het verwerken van het verdriet of sterkte bij het overwinnen van de ziekte.

Het bestuur heeft in afgelopen seizoen 2 nieuw leden als verdienste (Fred Thannhauser en Martin vd Hoogen) mogen benoemen. Daarnaast zijn op de kaderavond weer diverse kaderleden gehuldigd ivm jubileums qua aantal jaren kaderlid.

Sv AWC is ook als initiatiefnemer gestart met overleg met verenigingen op de Wijchert en sv Alverna om te komen tot meer samenwerking en verbeteren van het sportpark onder de naam ‘Wijchert 2.0’.

Het vrijwilligersbeleid wordt onder de loep genomen om te kijken hoe we de diverse taken en vacatures ingevuld gaan krijgen. Een werkgroep heeft contact gezocht met de ontwikkelaar van ‘De Verschilmaker’, waarin extra de nadruk komt te liggen op gedrag jegens vrijwilligers en onderling.  In het komend seizoen worden spiegelbijeenkomsten en werkgroepen geformeerd om het beleid op termijn te implementeren binnen onze vereniging. 

We hebben kampioenen mogen huldigen in de diverse jeugdlagen. Ons 1e elftal is gepromoveerd naar de 3e divisie d.m.v. de nacompetitie.

Dit bracht ook weer extra uitdagingen met zich mee zoals meer regels vanuit de KNVB. Ook onze 019-1 promoveerde naar de 3e divisie wat ook een unicum is.

sv AWC heeft inmiddels in Robert Doornbusch een veiligheidscoördinator in de gelederen, een vereiste vanuit de KNVB.  Robert zal zich met name bezig gaan houden met veiligheidszaken rondom wedstrijden.

Het tourspel, de grote clubactie, de 7 tegen 7 toernooien en ‘Super Saturday’ waren opnieuw een succes met name door de geweldige inzet van organisatoren en deelnemers. 

Het bestuur wil ook meer samenwerking met de businessclub om te kijken waar we elkaar in kunnen versterken.

De functies binnen sv AWC die niet met teambegeleiding te maken hebben, staan onder druk en hebben we echt extra handen nodig.                                                 

Het kader voor de teams is, met name door de inzet van onze voetbalmanager, weer goed bezet.

Het ledenaantal van sv AWC blijft schommelen tussen de 1000 en 1100 leden. Dit seizoen zien we vooral verlies van leden vanaf 18 jaar en ouder,  maar gelukkig wordt dit opgevangen door de vele aanmeldingen in de jeugdafdeling.

Sponsoring

De sponsorcommissie heeft gelukkig eindelijk een aantal nieuwe vrijwilligers gevonden. Toen Peter Giesbers stopte als bestuurslid van de Businessclub zei hij direct toe de sponsorcommissie te komen helpen, hij heeft ook zijn naamgenoot Peter Giesbers van Isero (onze scorebord sponsor)  bereid gevonden om ook te helpen.

De sponsorcommissie bestaat nu uit.

  • Jos van Beek
  • Peter Giesbers
  • Peter Giesbers 
  • Henk Sanders als afgevaardigde van de BC

De contracten van de 2 hoofdsponsoren liepen dit seizoen af na het voeren van diverse gesprekken heeft Modderkolk samen met Technoforum zich compleet als hoofdsponsor te verbinden aan de Modderkolk AWC voetbalacademie.

Technisol wilde eigenlijk stoppen als hoofdsponsor maar toen en begin augustus nog geen nieuwe hoofdsponsor was gevonden heeft Technisol niet laten vallen en blijven ze AWC nog 1 seizoen ondersteunen waar wij als zeer trouwe Sponsor, Technisol heel erg dankbaar voor zijn.

Maar de prestaties van AWC blijven niet on opgemerkt in Wijchen we zijn dan ook erg trots dat wij eind augustus Berko compressoren mochten verwelkomen als nieuwe hoofdsponsor voor 3 seizoenen, hier gaat een speciale dank uit naar Henk Sanders die de 1e contacten heeft gelegd. 

En wellicht is het jullie ook opgevallen maar wij hebben ook zeer veel nieuwe bordsponsoren met name door de inspanning van Peter en Peter die veel nieuwe en bestaande sponsoren bereid hebben gevonden om een reclamebord te plaatsen bij AWC. Daarvoor moeten wij ook onze werkgroep bedanken die hebben heel veel werk moeten verzetten om alle borden te plaatsen.

Al met al is er een goede basis gelegd voor de toekomst al zijn we voor nog wel op zoek naar een extra hoofdsponsor voor volgend seizoen.

SponsorVisie Responsive iframe Example