Onderscheidingen

Wat doen we?
De onderscheidingscommissie gaat over het voordragen van AWC-leden voor de titels van erelid of lid van verdienste.

Wie zijn we?
Fred Thannhauser (namens het bestuur)
Nico Broens
Frans Hendriksen

Welke onderscheidingen zijn er?
Er zijn diverse onderscheidingen binnen de club te verdienen:

 • Erelid
  Voor benoeming tot erelid komen leden in aanmerking die minstens 40 jaar onafgebroken lid van de club zijn en zich minimaal 25 jaar belangeloos als kaderlid hebben ingezet. In deze periode moet het lid een voorbeeldfunctie hebben laten zien en een buitengewoon verdienstelijke bijdrage hebben verricht.Voor de benoeming tot erelid doet het bestuur een voorstel aan de Algemene Ledenvergadering. Het kan ook dat tien leden een ondertekend en onderbouwd verzoek indienen bij de onderscheidingscommissie. Een besluit tot toekenning wordt genomen in de ALV, waarbij een meerderheid van 75 procent van de aanwezige stemmen noodzakelijk is.

  Bij benoeming tot erelid krijgt het lid een oorkonde met de beschrijving van de verdienste en een gouden draagspeld van de vereniging. Ereleden krijgen vrijstelling van contributiebetaling en een vermelding op de website. Ten slotte krijgen zij ook een uitnodiging voor officiële gelegenheden van de club. Een erelid kan zijn titel verliezen bij overlijden of als het lid in de ogen van het bestuur aanzienlijke schade berokkent aan AWC.

 • Lid van verdienste
  Iemand kan lid van verdienste worden wanneer het gaat om (kader)leden of voormalige kaderleden die naast een voorbeeldfunctie een buitengewoon verdienstelijke bijdrage voor de vereniging hebben verricht.

  Het bestuur (of minimaal drie leden van het bestuur) moeten voor de benoeming tot lid van verdienste een schriftelijke voordracht indienen bij de onderscheidingscommissie. Hierin moet een omschrijving en motivering staan voor de kandidaat. De onderscheidingscommissie geeft hierna een advies aan het bestuur, dat per meerderheid van stemmen de eretitel toekennen.Een lid van verdienste ontvangt een zilveren of gouden draagspeld. Ook zal van alle leden van verdiensten de naam op de AWC-website worden geplaatst. Wanneer een lid van verdienste later wordt verkozen tot erelid, vervalt de titel ‘lid van verdienste’. Deze titel wordt verloren bij overlijden of als het lid van verdienste in de ogen van het bestuur aanzienlijke schade aan de vereniging toebrengt.

 • Andere onderscheidingen
  Behalve de titels van erelid en lid van verdienste is er nog een aantal onderscheidingen binnen AWC. Deze worden echter niet via de onderscheidingscommissie uitgereikt. Dit zijn de jubilarissen (12,5 of 25 jaar lid) en de vrijwilliger van het jaar. Deze worden uitgereikt door het bestuur. Daarnaast kiest de seniorencommissie elk jaar een speler van het jaar.

SponsorVisie Responsive iframe Example